El Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria (RMEE) es va crear oficialment el 1988 amb l'adscripció de l'àrea de coneixement de Mecànica de medis continus i Teoria d'estructures, que li és específica i en la que desenvolupa la seva activitat docent, de recerca i d'I+D.

Actualment el departament el composen més de 60 professors,organitzats en seccions departamentals, que imparteixen docència a Graus i Màsters en 6  Escoles de la UPC, a més de desenvolupar una important activitat de recerca i d'I+D a través dels grups de recerca.

El departament assumeix com a reptes donar resposta a les noves necessitats del teixit industrial i empresarial que sorgeixen com a conseqüència dels canvis que es produeixen en l'àmbit tecnològic i econòmic. Amb aquesta finalitat, a més de col·laborar estretament en el desenvolupament de projectes específics de recerca que aportin solucions i creixement sostenible a la societat en general i al seu entorn en particular, ofereix de forma personalitzada i segons els requeriments específics serveis a  empreses.

En totes les seves actuacions el Departament posa un èmfasi especial en mantenir la qualitat i excel·lència que el caracteritzen alhora que contribueix a donar resposta al compromís social inherent a la Universitat.