Vés al contingut (premeu Retorn)

Instal·lacions i Equips dels laboratoris de RMEE

Sou a: Inici / Recerca / Infraestructures

Instal·lacions i Equips dels laboratoris de RMEE

Instal·lacions

El Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria disposa de dos laboratoris un en cada secció:

 

Equips

 

 • Premsa Universal electromecànica de 50 KN, que inclou assaigs pseudodinàmics i de fatiga a baixa freqüència.
 • Premsa Universal hidràulica de 200 KN de tracció-compressió.
 • Premsa de compressió de 2 MN.
 • Marc de càrrega de 2,5 x 2,5 m per assajos estàtics i dinàmics a escala real.
 • Actuadors de 50 KN i 100 KN en dinàmic.
 • Actuador de 500 KN en compressió i 300 KN en tracció.
 • Equips per assajos no destructius en formigó: escleròmetre i ultrasons.
 • Sistemes d'adquisició de dades: 3 spiders8 i 1 MGCPlus.
 • Equips de fotoelasticitat.
 • Máquina servo-hidràulica, amb control per compoutador (MTS), model 810, per assaigs de compressió, tracció, flexió, a fatiga i cíclics, capacitat màxima ± 250 kN, longitut máxima de la mostra 1100 mm, control mitjançant computador.
 • Bancada d'assaigs multifunció, capacitat màxima  ±100 kN, dimensions màximes 1500x1680x1800 m, bancada per assaig de components de tamany mitja, en un o més eixos, estàtics i dinàmics.
 • INSTRON, model 3366, màquina electromecànica d'assaigs universal, estàtica, capacitat màxima  ±100 kN, longitud màxima de mostra 400x720 mm, assaigs de tracció i compressió i flexió.
 • Marc de càrregues, marc d'assaigs ancorat a llosa de formigó, capacitat màxima 400 kN ( mostres: amplada màxima 3 m, alçada màxima 3 m, llargada màxima 12 m).
 • Marc de càrreques longitudinal, marc longitudinal per assaig a compressió de puntals i estructures lleugeres, graduable a diferents longituds, capacitat màxima 200 kN, longitud màxima 7 m, amplada màxima 1,5 m.
 • Banc d'assaig biaxial, marc d'assaig biaxial, capacitat axial: 400 kN (compressió), capacitat transversal: ±200 kN, mesura de desplaçaments i rotacions, assaig d'elements a compressió - flexió.
 • Sistemes d'adquisició de dades, tres sistema d'adquisició de dades basat en PC amb plaques ADVANTECH, PC de 816 de 16 bit. Captura fins a 100kS/s. Controlades amb software propi i LABview, destinades a la conexió i captura de dades.
 • Amplificadors HBM, model MGC PLUS (3 unitats), equip d'extensometria de 6 canals, en grup de 2, galgues resistives o inductives amb configuració de mig pont o pont complet, programació digital, sortida analògica de senyal de ±10 V, possiblitat de connexió amb PC.
 • Sistema multicanal HBM, model UPM 60, equip d'extensometria de 40 canals multiplexats, galgues extensomètriques en diferents configuracions, permet sortida de dades amb paper (miniimpressora) o connexió amb PC per mitjà de port IEEE 488 o GPIB.
 • Sensor d'esforços, conjunt de sensors per a mesura d'esforços, forces (de 100 N a 500000 N), parells (de 10 Nm a 800 Nm), pressions (de 300 bar).
 • Sensor de corriments, conjunt de sensors per a mesura de corriments, desplaçaments (de 2mm a 500 mm), parells (de 10 Nm a 800 Nm), angles (± 5º).
 • Centre de càlcul de la Secció d'Industrials de Barcelona,total de 5 ordinadors, tots amb conexió a xarxa, software especific de càlcul i disseny per aplicacions de recerca: SOLIDWORKS, AUTOCAD, ANSYS, COPRA, ...

Fotografies