Vés al contingut (premeu Retorn)

Línies de recerca

Anàlisi d'estructures i de Mecànica de Medis Contínus (33053202-00)
Desenvolupament de metodologies de resolució de les equacions que apareixen a l'anàlisi d'estructures i a la Mecànica dels Medis Contínus. Aquestes metodologies són de caràcter numèric i precisen l'ús de l'ordinador. Entre els nombrosos camps d'aplicació que van dins de l'àmbit d'aquesta línia, cal mencionar: Resolució de problemes de fluids compressibles i incompressibles, estampació de xapa, forja, processos industrials, materials compostos, elements estructurals, etc.

Responsable del programa: Prof. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra, onate@cimne.upc.edu
 
 
Anàlisi estructural avançat mitjançant mètodes numèrics i experimentals (33053204-00)
Estudi de temes de Mecànica de Medis Continus i d'Estructural utilitzant mètodes numèrics i experimentals, amb aplicacions a l'àmbit de les estructures, components de màquines, materials, construcció, automoció, transport i manutenció.

Responsable del programa: Prof. Francesc Roure Fernández, francesc.roure@upc.edu
 

 
Estudi d'elements resistents i processos de fabricació mitjançant tècniques experimentals i de simulació (33053205-00)
Posada a punt de diverses tècniques numèriques i experimentals per al dimensionament d'estructures i elements resistents.

Responsable del programa: Prof. Lluís Gil Espert, lluis.gil@upc.edu